Hotline 0979677973

THÔNG TIN BỆNH VIỆN

  • icon_footer1216 Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  • icon_footer2khoaphcnbenhnghenghiepbv199@gmail.com
  • icon_footer3benhvien199.vn
  • icon_footer40979677973

Copyright © 2020 Bệnh Viện 199 - Bộ Công An